Skip to main content
XS SM MD LG XL

Professioneel, betrokken, zakelijk, to the point
en in het bezit van een gezonde dosis humor.

Lees meer

M Advocatuur & Mediation

De specialisten arbeidsrecht en familierecht in Haarlem

Ervaren, deskundig, praktisch en toegewijd, dat zijn de advocaten van M Advocatuur & Mediation.

Zowel Marjan de Mönnink als Marry Kelderman hebben veel ervaring met en een grondige kennis van de rechtspraktijk en het procesrecht. Beiden zijn lid van de VFAS, de door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging op het gebied van het familierecht. Daarnaast is Marjan de Mönnink ook lid van de VAAN, de door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging op het gebied van het arbeidsrecht. En beiden zijn ook scheidingsmediator. M Advocatuur & Mediation biedt daarmee alle denkbare bijstand, advisering en ondersteuning op het gebied van het arbeidsrecht èn het familierecht .

Wij combineren onze ervaring en deskundigheid met een praktische benadering. Met onze kantooromvang en beperking in rechtsgebieden kiezen wij bewust voor korte lijnen en directe communicatie. Snel en praktisch overleg met u als cliënt is voor ons vanzelfsprekend. Wij houden niet van drempels: wij praten en schrijven in gewoon Nederlands. Wij brengen uw vraag in kaart en zoeken samen met u de beste aanpak. Wij denken graag actief met u mee om problemen indien mogelijk te voorkomen en anders op te lossen. Voor ondernemers en ondernemingen hoort daarbij, dat wij uw bedrijf graag goed leren kennen: zo kunnen wij snel en effectief handelen zodra dat nodig is.

Toegewijd, dat zijn onze advocaten aan u en aan uw zaak. Een goed persoonlijk contact tussen u en uw advocaat is essentieel voor een goede uitkomst. Samen met u het beste resultaat behalen, daar zetten wij ons van harte voor in.

Wij werken landelijk, maar de meeste van onze cliënten komen uit de regio’s Haarlem, Kennemerland en IJmond en onze advocaten zijn goed thuis in die regio’s en maken daar deel uit van het maatschappelijk leven. Zij zijn actief in ondernemersverenigingen, netwerken en sportclubs. Zij weten daardoor wat er speelt in de omgeving van de cliënt. In veel zaken is dat een voordeel.

Wij werken voor particulieren, en op het gebied van het arbeidsrecht natuurlijk ook voor bedrijven, veelal in het MKB, en kleine en middelgrote instellingen.  Ook zelfstandige HR-adviseurs maken in voorkomende gevallen graag gebruik van onze expertise. Wij maken altijd een heldere en scherpe prijsafspraak.

Geïnteresseerd? Wij staan voor u klaar!

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een veelomvattend rechtsgebied, waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen.  Marjan de Mönnink staat als specialist en lid van de VAAN garant voor een grondige en actuele kennis van alle terreinen van het arbeidsrecht.
Om welk probleem het ook gaat: in het arbeidsrecht draait het altijd om mensen. Een goede behandeling van uw zaak begint dan ook met een goed persoonlijk contact met u als cliënt. Of u nu ondernemer bent of particulier, werknemer of werkgever, (statutair) directeur of receptioniste.

Lees meer

Familierecht

In het familierecht spelen emoties altijd een rol. Dat kan leiden tot hoogoplopende conflicten. Wij zien het als onze taak om escalatie van conflicten en langdurige procedures indien enigszins mogelijk te helpen voorkomen. Dat kan door een goed persoonlijk contact, door gericht te zijn op oplossingen en door een zorgvuldige en zakelijke opstelling naar beide partijen. Vooral waar er kinderen in het spel zijn, is dat heel belangrijk. In de meeste echtscheidingen bereiken wij een goede regeling zonder dat erover geprocedeerd hoeft te worden. Zowel Marjan de Mönnink als Marry Kelderman staan als specialist garant voor een degelijke aanpak, waarbij u deskundig wordt geadviseerd over alle aspecten die bij een echtscheiding geregeld moeten worden.

Lees meer

Mediation

Conflicten kunnen leiden tot langdurige, kostbare procedures met onzekere uitkomst. Het kan ook anders: mediation. Mediation is een methode van geschillenbeslechting waarbij de betrokkenen, onder deskundige begeleiding van een mediator, zelf tot de oplossing van hun geschil komen. De mediator is getraind in gesprekstechnieken en methoden van conflicthantering- en –oplossing. Mediation is snel en effectief, en de kosten kunnen goed beheerst worden. Mediation is vooral aan te raden als het voor u belangrijk is dat uw (zakelijke of persoonlijke) relatie met de andere betrokkene bij het conflict goed blijft of (weer) beter wordt.

M Advocatuur & Mediation heeft deskundigheid op dit gebied in huis. Marjan de Mönnink  en Marry Kelderman zijn beiden mediator. Zij richten zich als mediator specifiek op conflicten in de sfeer van het personen- en familierecht. Beiden hebben de opleiding tot Scheidingsmediator gevolgd bij de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (VFAS).

Marjan de Mönnink

Marjan de Mönnink heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Zij is zelfstandig gevestigd advocaat in Haarlem sinds 1986. Marjan heeft een ruime ervaring in de algemene (proces-)praktijk en heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het arbeidsrecht en familierecht. Zij heeft de specialisatieopleidingen arbeidsrecht (PALA) en familierecht (JSOF) afgerond en is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), en (aspirant-)lid van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (VFAS). Cliënten waarderen haar humor en analytisch vermogen.

Lees meer

Marry Kelderman

Marry Kelderman heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is advocaat sinds 1988. Marry Kelderman heeft zich volledig gespecialiseerd in het familierecht. Zij heeft de specialisatieopleiding voor familierechtadvocaten en scheidingsbemiddelaars gevolgd en is lid van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (VFAS). Marry behandelt alle voorkomende zaken op dit gebied. Het kan onder andere gaan om echtscheiding, alimentatie, (ouderlijk) gezag, zorgregeling, ouderschapsplan, omgang, verdeling en verrekening, afstamming en curatele.

Lees meer

Actueel

De WAB in de Tweede Kamer

Morgen, 31 januari 2019, wordt het wetsvoorstel voor de  Wet Arbeidsmarkt in Beweging, de WAB, behandeld in de Tweede Kamer. Met name ten aanzien van de inmiddels ingediende amendementen kan het nog spannend worden. Bijvoorbeeld amendement nr. 21 houdende een additionele ontbindingsvergoeding van maximaal de helft van de transitievergoeding bij alle gronden. Of amendement nr. 17 houdende een handhaving van de additionele vergoeding zonder maximum. We houden u graag op de hoogte!

Lees meer

Wet Herziening Partneralimentatie : stand van zaken

Behandeling in de Tweede Kamer Al sinds juni 2015 wordt gesproken over de Wet Herziening Partneralimentatie, die vooral een verkorting van de maximale alimentatieduur van 12 tot 5 jaar (behoudens uitzonderingen) beoogt. Op 1 oktober 2018 is na advisering door de Raad voor de Rechtspraak de derde nota van wijziging van dit wetsvoorstel ingediend. De Tweede Kamer debatteerde op 6 december 2018 over het aangepaste voorstel en bleek in meerderheid positief daar tegenover te staan. Wat is nu de stand van zaken van dit voorstel?

Lees meer

Wat verandert er aan de transitievergoeding?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil het kabinet de verschillen tussen vast en flexibel werk kleiner maken. Aanpassing van de transitievergoeding is één van de middelen waarmee de wet dat wil bereiken. En een tweetal wijzigingen van de transitievergoeding staan hoe dan ook op stapel.

Lees meer

Contact

Bent u geïnteresseerd? Of heeft u een vraag, opmerking of wilt u graag een vrijblijvende offerte aanvragen?
Aarzel niet en bel of stuur een e-mail naar onderstaand adres.

023 737 09 11
info@madvocaat.nl

Zijlstraat 78 • 2011 TR Haarlem
KvK. 50605747 • BTW. NL0095.48.282.B.01